A R C H I V  V Ý R O B K Ů

www.elkoep.cz

 
Název přístroje:   Indikátor průchodu proudu / přednostní relé

Typ přístroje:    PRI-1


Popis funkce a užití přístroje
Indikátor průchodu proudu PRI-1 slouží k indikaci procházejícího proudu, jehož hodnota je vyšší než nastavená.
Indikace proudu je signalizována červenou LED diodou.
PRI-1 má navíc osazeno i výstupní relé (2x kontakt 1,25A přepínací) tak že může plnit i zároveň funkci
odlehčovacího (přednostního) relé.
Velikost proudu, při které má PRI-1 indikovat lze plynule nastavit potenciometrem v rozsahu 5 - 16A, což je
velká výhoda proti jiným obdobným výrobkům, které mají většinou proudovou hranici pevně nastavenou.
PRI-1 ke své činnosti nepotřebuje napájení. Je napájeno z měřeného obvodu. Instalace spočívá v přerušení
obvodu, jehož proud chceme indikovat a sériovém vřazení PRI-1.
PRI-1 lze s výhodou využít pro indikaci např. vzdálených strojů a zařízení, kde zpětné vedení by bylo těžko
realizovatelné a finančně nákladné. Uplatnění nalezne také pro indikaci chodu strojů, které mají více spotřebičů
a použití např. jednoho běžného indikačního svítidla by byla prakticky nemožná.
PRI-1 se dále používá jako přednostní (odlehčovací) relé, kdy např. hlavní domovní jistič (ze kterého se platí
měsíční finanční paušál - dle hodnoty) by svou hodnotou nepropustil při vzájemném souběhu více spotřebičů.
Použitím PRI-1 lze ustanovit jeden spotřebič prioritní, do jehož obvodu je vřazeno právě PRI-1, které svým
kontaktem odpíná závislý spotřebič (prostřednictvím výkonového stykače nebo pomocného relé VS116)
Příklad prioritních a závislých spotřebičů :
- topidlo (konvektor, el.kotel ...) a ohřívač vody
- automatická pračka a ohřívač vody
- automatická pračka a topidlo (konvektor, el. kotel....)
- elektrický sporák a ohrívač vody
a jiné kombinace - většinou spotřebičů, které svým příkonem mohou hlavní jistič ovlivnit.
PRI-1 je vestavěno do krabičky standartní šíře 1modulu (17,5mm), která svými charakteristickými znaky ještě
dále zvyšuje kvalitu, spolehlivost a operativnost při montáži :
- pouze jeden typ šroubováku (šíře 3,5mm) vystačí na uvolnění západky, utáhnutí svorek, nastavení proudu
- oboustranné západky umožňují pohodlné vložení, vyjmutí a posouvání přístroje na DIN liště, zvláště je-li
v místě montáže v rozvaděči nedostatek místa nebo připojované vodiče znesnadňují přístup
- potisk svorek je proveden tak, že i při instalovaném přístroji v rozvaděčové zástavbě lze snadno svorky
identifikovat, což umožňuje jednoduché měření, popř. změnu zapojení bez nutnosti vyjmout přístroj nebo
vyhledávat dokumentaci k přístroji.
- názorný potisk svorek v naznačené poloze přístroje je proveden i na levé bočnici včetně schématu zapojení
a tím se minimalizuje možnost nesprávného zapojení
- precizní svorky, kterými je přístroj osazen, umožňují svou konstrukcí (přitahováním třmínku s ostrou hranou
k pásku vývodu svorky) dobré a jisté držení vodiče, a to i lanka zakončeného dutinkou

 

Technické parametry
Název přístroje : Indikátor průchodu proudu / přednostní relé
Typ přístroje : PRI-1
 
Napájení napájecí napětí

není

Indikovaný obvod připojovací svorky A1- B1
hodnota indikovaného proudu 5 - 16A plynule nastavitelná
nastavení ind. proudu potenciometrem
tolerance nastavení +/- 10%
Výstup počet a typ výstupů  červená LED dioda a relé
počet a typ kontaktů relé 2x přepínací
jmenovitý proud 1,25
jmenovité spínané napětí 230V AC1
jmenovitý spínaný výkon 280W
Všeobecné Rozsah provozní teploty -20 až +55o C
Rozsah skladovací teploty -30 až +60o C
Zkušební napětí 2,5kV/50Hz
Pracovní poloha libovolná
Upevnění na lištu DIN EN 50022
Stupeň krytí svorek / s krytem IP20/IP40
Připojení Cu

0.75 - 2.5mm2

Připojení Al

2.5mm2

Rozměr výřezu v zákrytu 17,7x45,3mm
Hmotnost 92g
Souvisejicí normy ČSN EN 61010-1

 

 

Zapojení svorek
   zapojeni_PRI1.gif (8456 bytes)

     

 

Nákres přístroje


   nakres_PRI1.gif (10492 bytes)

  

 

 

Rozměry přístroje
   rozmer_PRI1.gif (9609 bytes)

   

 

Foto přístroje
   pri1.jpg (30777 bytes)